Dyspensa

Kierując się dobrem duchowym wiernych, w piątek po Bożym Ciele ksiądz proboszcz udziela parafianom i wszystkim przebywającym na terenie parafii dyspensy od tzw. postu od mięsa.