Duszpasterze

Ks. dr Tomasz Stroynowski – proboszcz

Ks. mgr Tomasz Kałuża – wikariusz

Ks. mgr Roman Kuchmistrz – pomoc duszpasterska

Ks. dr Paweł Kordula – rezydent

Ks. prałat dr Wincenty Jankowski – rezydent

Ks. infułat prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański – rezydent