Duszpasterze

Ks. dr Tomasz Stroynowski – proboszcz

Ks. mgr Łukasz Paluch – wikariusz

Ks. dr Paweł Kordula – rezydent

Ks. infułat prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański – rezydent