Próby przed Pierwszą Komunią Świętą

05.05.2022 g. 19:00 (czwartek)

09.05.2022 g. 19:00 (poniedziałek)

10.05.2022 g. 19:00 (wtorek)

12.05.2022 g. 19:00 (czwartek)

14.05.2022 g. 9:00 (sobota) próba generalna; ok. 9:30 – spowiedź święta; 

ok. 10:00 – sprzątanie kościoła; 17:00 – spowiedź święta dla rodzin

15.05.2022 g. 10:45 – zbiórka w kościele