25-lecie kapłaństwa Ks. Proboszcza Tomasza Stroynowskiego