Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela organizuje Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Termin:  15-22. października 2019. Koszt: 4000 zł. kontakt: 579 550 170.  


Liturgia i Spowiedź w Wielkim Tygodniu

Wielki Poniedziałek – Wielka Środa 17.30 do 17.50 – Spowiedź 18.00 – Msza św. z katechezą mistagogiczną Wielki Czwartek 17.00-17.50 –  Spowiedź 18.00 –  Msza Wieczerzy Pańskiej 21.00-22.00 –  Spowiedź Wielki Piątek 07.00 – 8.50 –  Spowiedź 9.00 – Liturgia Godzin 17.00-17.50 –  Spowiedź 18.00 –  Liturgia Męki Pańskiej 20.00-22.00 –  Spowiedź Wielka Sobota 07.00 •