Aktualności

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej     Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych (…) do czasu ustania powyższych obostrzeń: •


Nowe ogrzewanie

Zakończyliśmy ostatni etap prac dotyczących ogrzewania w kościele – położenie nowej podłogi w prezbiterium i pod ławkami. Od niedzieli 11 października powracamy ze wszystkimi nabożeństwami do ogrzewanego kościoła.


Nabożeństwo Różańcowe

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwo różańcowe dla wszystkich wiernych w niedziele o 17.15, a w tygodniu o godz. 18.30. Z racji remontu w czwartek  wieczorną mszę św. i pierwsze nabożeństwo różańcowe odprawimy na chórze. Dzieci zapraszamy na pierwsze nabożeństwo różańcowe w sobotę o godz. 17.00.


Nowy Numer Telefonu Parafialnego

Informujemy, że od połowy września zmienia się nr telefoniczny naszej parafii. Nowy nr to:   736 840  536.


Nowa Posadzka

Rozpoczęliśmy ostatni etap prac dotyczących ogrzewania w kościele – położenie nowej podłogi w prezbiterium i pod ławkami. W związku pracami msze św. w tygodniu, od poniedziałku do piątku, będą odprawiane w kaplicy MB Ostrobramskiej.


Galeria

Pielgrzymka na Jasną Górę [2019]


Pożegnanie ks. Romana Kuchmistrza – 9.09.2019 r.