Załatwianie spraw sakramentalnych i pogrzebu


Sakrament bierzmowania dla dorosłych

 1. Przygotowanie naszych parafian do bierzmowania odbywa się po zgłoszeniu się w Biurze Parafialnym.
 2. Na pierwsze spotkanie kandydaci powinni przynieść świadectwo chrztu.
 3. Kandydat do bierzmowania powinien mieć świadka.
 4. Świadkiem do bierzmowania może być osoba, która spełnia następujące warunki:
  – ukończyła 16 rok życia,
  – jest wierzącym i praktykującym katolikiem
  – przystąpiła do sakramentu bierzmowania.
 5. Świadek do bierzmowania, który nie jest naszym parafianinem przedstawia zaświadczenie od proboszcza miejsc swojego zamieszkania, że może pełnić tę funkcję.

 


Sakrament małżeństwa

 1. Sakrament małżeństwa mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Narzeczeni winni zgłosić się w Biurze parafialnym najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 3. Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
  – metrykę chrztu św.
  – dowód osobisty
  – dokument z datą I komunii św.
  – ostatnie świadectwo nauki religii
  – wdowcy powinni przedstawić akt zgonu małżonka
  – dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego
 4. Narzeczeni uczestniczą w naukach przedślubnych.

 


Sakrament Chrztu

 1. W parafii pw. Najświętszego Zbawiciela udziela się sakramentu chrztu św. w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas mszy św.
 2. Do sakramentu chrztu św. przyjmujemy dzieci z terenu naszej parafii.
 3. Dziecko do sakramentu chrztu św. należy zgłosić w Biurze Parafialnym przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
 4. Rodzice dziecka przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:
  – akt urodzenia dziecka z USC,
  – adres i dane rodziców chrzestnych
  – zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję – jeśli chrzestni nie są oni naszymi parafianami,
  – zaświadczenie od katechety, jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej
 5. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego ( kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:
  – ukończyły 16 rok życia
  – przyjęły sakrament bierzmowania
  – są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

 

 


Pogrzeb katolicki

 1. W sprawie pogrzebu należy skontaktować się z księdzem przed ustaleniami z firmą pogrzebową.
 2. W Biurze Parafialnym należy przedstawić:
  – akt zgonu (może być dostarczony później),
  – zaświadczenie od kapelana szpitala, jeśli osoba zmarła była zaopatrzona sakramentami w szpitalu
  – pozwolenia od proboszcza, jeśli osoba zmarła nie jest naszym parafianinem
 3. Normalną formą pogrzebu katolickiego jest msza św. z trumną w kościele.
 4. W przypadku kremacji, msza św. pogrzebowa z trumną powinna się odbyć się przed kremacją ciała.