GaleriaWielki Piątek 2015


Wielki Czwartek ’15


Wyjście na kręgle – ministranci


Wizyta Katolika z Palestyny


Koncert


Rekolekcje Wielkopostne ’15