Bierzmowanie 2023

Bierzmowanie planowane jest w 12 marca 2023 roku o godz. 18:00

Spotkanie (próba i katecheza dla kandydatów do Bierzmowania) 22.10.2022 g. 16:45 w kościele

W niedzielę – 23.10.2022 o g. 9:30 – odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz zobowiązania przed Bierzmowaniem przez kandydatów a, obecność obowiązkowa. Jest to dzień odpustu naszej parafii.

Deklaracje kandydaci do Bierzmowania (niepełnoletni z podpisem rodziców/ opiekunów) składają do 09.10.2022 roku. Osoby, które były ochrzczone poza parafią pw. Najświętszego Zbawiciela dostarczają wyciąg z aktu chrztu (lub inaczej według informacji przekazanych na zebraniu). Osoby, które mieszkają poza terytorium parafii pw. Najświętszego Zbawiciela obowiązkowo dostarczają zgodę z parafii miejsca zamieszkania.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się 04.10.2022 o godz. 19:00 w kościele.

Do bierzmowania przystąpi młodzież ucząca się w klasach 8 szkół podstawowych oraz starsza młodzież i osoby dorosłe.