Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej     Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych (…) do czasu ustania powyższych obostrzeń: •


Nowe ogrzewanie

Zakończyliśmy ostatni etap prac dotyczących ogrzewania w kościele – położenie nowej podłogi w prezbiterium i pod ławkami. Od niedzieli 11 października powracamy ze wszystkimi nabożeństwami do ogrzewanego kościoła.