Nr rachunku bankowego parafii

Osoby, które chcą wesprzeć naszą parafię mogą to zrobić wpłacając ofiarę na rachunek bankowy : 59 1020 4795 0000 9302 0105 3776. W tytule wpłaty proszę wpisać : „na cele kultu religijnego”. Darowiznę można odliczyć od podatku.  


Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego można podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Osoby, które chcą  to uczynić podjąć powinny odmówić Formułę przyrzeczenia:    Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu) *Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci *Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych *Postanawiam •


Odpust Zupełny w czasie epidemii

KOMUNIKAT PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ   PENITENCJARIA APOSTOLSKA Udziela odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli  w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, •