50-lecie kapłaństwa Ks. kan. dr Wincentego Jankowskiego