Ogłoszenia i komunikaty

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ – MĘKI PAŃSKIEJ

05 kwietnia 2020 r.          

 

 

 

  1. NIEDZIELA PALMOWA Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, który w tym roku będzie miał wyjątkowy przebieg z racji panującej epidemii.

 

  1. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne tylko we wtorek.

 

  1. WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 18.00. Z racji na ograniczenia administracyjne we mszy św. wezmą udział tylko wierni, którzy zamówili intencje mszalne. Po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.

 

WIELKI PIĄTEK – to dzień zbawczej śmierci Chrystusa. Początek liturgii wielkopiątkowej o godz. 18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 20.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

 

  1. WIELKA SOBOTA – jest dniem ciszy żałobnej. Trwamy w skupieniu przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa.

 

WIGILIA PASCHALNA – jest nocnym czuwaniem nawiązującym do nocy paschalnej zmartwychwstania Chrystusa. Nasze czuwanie wigilijne rozpoczniemy o godz. 21.00, a zakończymy mszą św. zmartwychwstania Pańskiego.

W pierwszy dzień świąt nie będzie mszy św. o godz. 6.30.

 

  1. W  Wielkim Tygodniu spowiadamy codziennie od godz. 17.30, a w Wielką Sobotę od godz.10.00-12.00 i od godz.20.00-21.00. Plan spowiedzi i liturgii Wielkiego Tygodnia jest wywieszony na drzwiach kościoła.

 

6.Na stronie internetowej naszej parafii publikujemy tekst modlitwy i błogosławieństwa przy śniadaniu wielkanocnym.

7. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii w świątyni i na konto parafialne .

 

 

 

KOMUNIKAT PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA Udziela odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli  w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary  w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa, otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

 

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach  z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.