Ogłoszenia i komunikaty

 

  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

24 marca 2019 r.

 

  1. Dziś po wszystkich mszach św. zbieramy dar serca do puszek na rzecz pomocy Misjom.
  1. Jutro uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas każdej mszy św. będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
  1. Zapraszamy na warsztaty biblijne nt. Męki Pańskiej wg Ewangelii św. Łukasza. Spotkanie odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w salce.
  1. Narzeczonych, którzy planują zawarcie małżeństwa zapraszamy na nauki przedślubne 29 i 30 marca. Zgłoszenia w zakrystii i Biurze parafialnym.
  1. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ks. Jan Prątnicki.
  1. Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przy współpracy z p. prof. Jerzym Sieńko i Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty organizują Akcję Misyjną: „Okulary dla Afryki”, podczas której zbieramy niepotrzebne lub uszkodzone okulary. Zostaną one przekazane szpitalowi w Wamba w Kenii. Okulary można zostawić w koszu przy ołtarzu Matki Bożej. Zbiórka będzie trwała do Niedzieli Palmowej.
  1. Organizujemy Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Termin: 15-22.października. Koszt 950 $. Zapisy i informacje u ks. proboszcza.
  1. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii i dla ks. Jarosława Grybko.