Dyspensa od udziału we Mszy Świętej

Drodzy Parafianie

Zachęcam do skorzystania z dyspensy od udziału w niedzielnej mszy św. i uczestniczenia w niej przez transmisję radiową lub telewizyjną. Proszę też o modlitwę w intencji Ojczyzny i świata dotkniętego epidemią, aby doświadczenie kruchości naszego życia, zwróciły serca ludzi ku wzajemnej życzliwości oraz ku Bogu. 

Z zgodnie z przepisami  STANU EPIDEMII we mszy św. może uczestniczyć do 5 OSÓB, dlatego tylko tylu wiernych może być wpuszczonych do świątyniWszystkich, którzy nie będą mogli wejść proszę o zrozumieniem i uczestniczenie we mszy św. za pośrednictwem telewizji lub radia.

ks. Tomasz Stroynowski – proboszcz