Wypominki

Zapraszamy do modlitwy za dusze czyśćcowe podczas wypominek. Za zmarłych poleconych w wypominkach będziemy modlić się od 02 do 30 listopada, od poniedziałku do soboty o godz. 18. 30.


Odpust za zmarłych

Wierni, którzy w dniach od 01 do 08 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą codziennie uzyskać 1 odpust zupełny, który może być ofiarowany jedynie za dusze zmarłych. Warunkami uzyskania odpustu są: przyjęcie Komunii św., wolność od przywiązania do grzechu, nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencji zmarłych oraz odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w •